Assertieve communicatie

In de volgende foto’s, zien we dat we erin geslaagd zijn om een reeks activiteiten met de ouders van jonge studenten  te voltooien .

Dit is een bijdrage tot het besef dat huiselijk geweld  leidt tot het  kleineren van  jonge mensen en voor hen een vorming is tot gewelddadig  personen in de samenleving.
Het is essentieel dat men met hen praat over hun problemen en de situatie van het gezin, zodat begrip wordt bereikt tussen  beide, jongeren en ouders.

assertiviteit in Guatemala