Scholen

Vandaag zijn we actief in zes wijken in de buurt van de hoofdstad :
El Milagro, Tierra Nueva, Unidos por la Paz, Lo de Fuentes , El Mezquital en El Porvenir
In elke wijk bieden we twee niveaus van alfabetisering aan.
Daarnaast bieden we in drie wijken lager onderwijs aan. In El Milagro, waar het project gevestigd is, bieden we ook secundair onderwijs aan. Op die manier kunnen we mensen een schoolcarrière aanbieden die kan eindigen met een erkend diploma middelbaar onderwijs!

El Milagro

Milagro is een ‘kolonie’, 19 kilometer verwijderd van het centrum van de hoofdstad. De hoofdzetel van het project is er gevestigd en we werken in de buurt sinds ’92. In de omliggende wijken zijn er kleine woonbuurten ontstaan, krottenwijken waar alle basisvoorzieningen ontbreken. In El Milagro bieden wij twee niveaus van alfabetisering aan en lessen lager en secundair onderwijs.

Tierra Nueva

Waar het allemaal begon… Tierra Nueva is een buurt met stedelijke en rurale kenmerken, maar zeer gemarginaliseerd. Er zijn heel wat krottenwoningen gebouwd in het dal, die bij ernstig regenweer of storm soms wegspoelen. Deze buurt heeft op die manier al heel wat menselijke slachtoffers en materiële verliezen gekend. In Tierra Nueva bieden we twee niveaus alfabetisering aan en lager onderwijs.

Lo de Fuentes

Dit semirurale gebied maakt deel uit van de gemeente Mixco, op twintig kilometer van de binnenstad van de hoofdstad. Sinds ’89 bieden we hier alfabetiseringslessen aan, vandaag op twee niveaus.

Unidos por la Paz

Een buurt met ongeveer 2500 krottenwoningen die bovendien heel erg klein zijn (gemiddeld 6 x 10 m²). Unidos por la Paz heeft elektriciteit- en watervoorziening, maar net als in andere buurten vaak ontoereikend.
Ook hier wordt in de dalen gebouwd. Beneden aan het dal loopt er een rivier van afvalwater waarin de fabrieken hun afval lozen. Er is een kleine lagere school aanwezig waarvan wij gebruik kunnen maken, maar dat problemen heeft met verlichting en ventilatie. In Unidos por la Paz werken we sinds 2008.

El Mezquital

In een oogopslag kan je zien dat het hier een reeds ontwikkelde gemeenschap betreft, gezien de meeste mensen hier reeds in blokhuizen wonen, de straten verhard zijn en men er over noodzakelijke dienstverleningen beschikt.
Maar, als je werkelijk binnendringt en deze gemeenschap nader bekijkt dan zie je een grote sociale achterstand te wijten aan het geweld dat heerst in deze regio. De mensen zijn bang en op sommige uren van de dag ziet men geen mensen in de straten. Het enige wat men ziet zijn meerdere groepen jongeren die drugs kopen en verkopen en deze op straat gebruiken zonder dat de overheid iets doet of zegt. Zoiets maakt me bedroefd.
Aan de andere kant, de mensen die deelnemen aan de alfabetiseringsgroepen hebben zich tot doel gesteld te leren lezen en schrijven. Volgende uitspraak heeft heel sterk mijn aandacht getrokken : ‘als jullie jullie levens riskeren om ons te komen onderwijzen, waarom zou ik dan niet naar deze lessen komen , ik ga er baat bij hebben’.

Oscar Rodriguez (begeleider van de nieuwe alfabeteseringsgemeenschap El Mezquital)

El Porvenir

Het is een gemeenschap van ongeveer 18.000 inwoners . Het merendeel van huizen zijn van hout en metaalfolie. Sommige straten zijn geasfalteerd, andere zijn onverhard, hetzelfde geldt voor de afwatering. Op de grond en op de hoeken van de straten zijn er publieke kranen maar deze geven slechts enkele uren per dag water, niet de ganse dag. Dat wil zeggen dat er geen drinkbaar water, ,geschikt voor menselijk gebruik, voorhanden is. Er zijn vele kerken :katholieke, charismatische en verschillende evangelische kerken. Er is 1 publieke school, 3 particuliere scholen, een stedelijke kliniek en een dispensarium, deze beschikken niet over de nodige medicijnen en behandelen enkel lichte gevallen. De meerderheid van de bevolking vertrekt naar de hoofdstad om er te werken in de bouw, als hulp bij assemblages, en de inkomsten zijn laag.
In de omgeving heerst onzekerheid door groepen, met verdacht uiterlijk, die door de straten slenteren. Er is weinig politie, slechte 6 agenten voor de ganse gemeenschap. De bestelwagens en kleine winkels worden gechanteerd en moeten betalen. We hoorden van vele problemen zoals moord. Zelfs in het instituut waar we les geven bestaat er misbruik van onze leerlingen.
De meeste leden van de groep zijn vrouwen , standvastig en stipt. Beetje bij beetje hebben wij hun vertrouwen gewonnen. Ze hebben problemen, vooral moeders met kinderen in risicovolle situaties, maar ik zie dat ze hun tegenslagen het hoofd bieden en blijven komen omdat ze willen leren en dat motiveert me. Wanneer zij erin slagen een woord te lezen dan geeft dat mij voldoening. Ik persoonlijk ervaar een onzekere sfeer maar door de kennismakingsbezoeken die ik deed, word ik me ervan bewust, het dringt meer en meer tot me door : dit jaar beginnen we in ‘El Porvenir’.

Vladimir Quiñonez (begeleider van de nieuwe groep van Aldeo El Porvenir)